Tre Vanliga Sjukdomar Minskade Med Jordbrukare

h?lso-och sjukv?rd l?kare h?lsa

Detta ansvar sker i samarbete med andra aktörer som arbetar med identifiering och hantering av smittsamma sjukdomar. Tillsammans med blodomloppet, lungorna förse kroppen med livsuppehållande syre. Eftersom kroppens behov av syre ökar med aktivitet, sjukdomar som påverkar lungfunktionen kan vara svårt handikappande. Kronisk obstruktiv lungsjukdom eller KOL är en progressiv lung villkor som vävnadsskada leder till en markant minskning av förmågan att på ett effektivt sätt utvinna syre från luften. KOL är den näst vanligaste orsaken till funktionshinder i Usa, och den tredje vanligaste dödsorsaken.

AD ZONE
https://products-bank.com/sv/menvit-power-external-se/
Menvit Power External ökar muskelmassan. Det som ger dig energi och hjälper till efter träningen återhämtning.

Rekombinant 8 syndrom är en sällsynt sjukdom med okänd förekomst i första hand drabbar en Spansktalande befolkningen fallande från San Luis Valley of Colorado och Norra New Mexico. Ärvs på ett autosomalt dominant, rekombinant 8 syndrom orsakar distinkt facial avvikelser, måttlig till svår utvecklingsstörning och hjärta och urinvägsproblem.


Onormal tänder, en överväxt av tandköttet, liten haka, tunn överläpp och downturned mun är alla associerade med sjukdomen, enligt NIH.

Det finns andra viktiga sjukdomar i andningsorganen som inte ingår i detta ämne området, inklusive idiopatisk lungfibros, sarkoidos, respiratory distress syndrom, och övre luftvägarna sjukdomar såsom rinit och kronisk bihåleinflammation.
I vissa fall, effektiva förebyggande insatser finns inte. I andra, nationellt representativa trend uppgifter om förekomsten av sjukdomar och/eller incidens, orsakande exponeringar, och andra förebyggbara riskfaktorer är inte tillgänglig för uppföljning av mätbara mål. Förhoppningen är att, som förebyggande insatser och övervakning för andningsskydd faror och sjukdomar fortsätter att förbättra framtida versioner av Friska Människor kommer att innehålla mätbara mål för åtminstone några av dessa ytterligare andningsskydd faror och sjukdomar.

Att konsumera för mycket kolhydrater, såsom socker, som väsentligt ökar din risk för att utveckla en lipid profil som i sin tur ökar risken för hjärt-och kärlsjukdomar, enligt en studie publicerad 2010 i Journal of American Medical Association." Studien fokuserade på tillsatt socker, som definieras som sötningsmedel som är ingredienser i beredda och bearbetade livsmedel. Den högre konsumtionen av socker, desto högre risk för en dålig lipidprofilen bestående av högre triglyceridnivåer, lägre bra" high-density lipoprotein kolesterol nivåer och högre dåliga" low-density lipoprotein kolesterol nivåer, säger leda studien författaren Jean A. Walesiska.

En arytmi är en störning i hjärtats rytm. Det kan innebära en oregelbundna hjärtslag eller puls kan vara för långsam eller snabb. Andra former av hjärtsjukdom ofta orsaka arytmier.


Kemiska eller hormonell obalans, vissa mediciner och tung alkohol kan även orsaka en arytmi. Vanliga symptom kan inkludera känslan av att hoppas över, snabba eller kraftiga hjärtslag yrsel eller svimning.

Förmaksflimmer är en av de mest vanliga arytmier, som påverkar uppskattningsvis 2,7 miljoner till 6,1 miljoner vuxna i Usa, enligt American Heart Association.